O nás

MUDr. Šárka Malá

Ordinace zaměřená na poruchy metabolismu a výživy
Terapie obezity

 • 1985 - ukončení lékařské fakulty UJEP Brno
 • atestace v oboru vnitřní lékařství a diabetologie
 • Diplom celoživotního vzdělávání
 • Funkční způsobilost v oboru vnitřního lékařství
 • Funkční způsobilost v oboru diabetologie
 • Funkční licence v oboru parenterální a enterální výživa
 • Funkční licence v oboru abdominální ultrasonografie
 • Vedoucí regionálního centra MED-PED pro vyhledávání a léčbu familiárních hyperlipidémií

Členka české internistické společnosti, České společnosti pro aterosklerózu, České diabetologické společnosti, Společnosti pro parenterální a enterální výživu.

Adéla Francírová, Dis.

 • 2011 – ukončení studia státní maturitní zkouškou na Střední zdravotnické škole – obor Nutriční asistent
 • 2014 – ukončení studia Vyšší odborné školy zdravotnické – obor Nutriční terapeut
 • v letech 2007 – 2014 praxe během studia v domovech pro seniory, v nemocnicích, v mateřské škole, v rehabilitačním ústavu Chuchelná a Hrabyně
 • od roku 2013 zaměstnaná v Léčbě obezity, činnost nutričního terapeuta, zaměření zejména na individuální redukci klientů, lektorská a terapeutická činnost ve vedeních individuální kurzů redukce hmotnosti, práce s přístrojem Bodystat 1 500, edukační činnost, sebevzdělávání prostřednictví sympózií a odborných seminářů v oblasti obezitologie a bariatrie léčebné výživy

Jsem nutriční terapeutka spolupracující s MUDr. Šárkou Malou. Poskytuji veškeré úkony spojené s léčbou obezity prostřednictvím dietního stravovacího režimu. Analýza stávajících stravovacích zvyklostí klienta, úvod do zdravé výživy, měření klientů přístrojem Bodystat 1 500, vážení klientů, tvorba individuálního redukčního plánu se vzorovým jídelníčkem až na dobu 14 dnů. Dále poskytuji edukační činnost v oblasti diet indikovaných lékařem, vedu individuální kurzy redukce hmotnosti. Na základě žádosti je možné vyhotovit laboratorní obraz krve nebo udělat test překyselení organismu. Je možní provádět měření přístrojem Bodystat 1500 i u mladistvých (od 15 let) a následně poskytovat terapeutické služby. V některých případech probíhá redukce hmotnosti pod lékařským dohledem MUDr. Šárky Malé a terapeutickým dohledem Adély Francírkové.


Aktuality

Akční cena pro studenty!

Návrh redukce hmotnosti za 1.300 Kč (původní cena 1.500 Kč). Sleva může být poskytnuta po předložení platného studentského průkazu. více informací »

Archív aktualit »